Gromadzone informacje

Aby oferować wszystkim użytkownikom lepsze usługi, zbieramy różnorodne informacje – od informacji podstawowych, takich jak określenie, jakim językiem posługuje się użytkownik, aż po te bardziej złożone, np. ustalenie najbardziej przydatnych reklam czy najbliższych internetowych znajomych.

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

•  Informacje podawane przez użytkownika – przykładowo wiele naszych usług wymaga założenia konta BrunoMeble. Podczas tej operacji prosimy o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu czy numer karty kredytowej. Jeśli użytkownik chce w pełni wykorzystać oferowane przez nas funkcje udostępniania treści, jest również proszony o utworzenie publicznego profilu BrunoMeble zawierającego m.in. jego imię i nazwisko oraz zdjęcie.

•  Informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług BrunoMeble – możemy zbierać dane o usługach, z których korzysta użytkownik, oraz sposobie, w jaki to robi (np. wówczas, gdy odwiedza witrynę, w której działa nasz program reklamowy, lub wyświetla i klika na udostępniane przez nas reklamy i materiały). Są to między innymi:

 • Informacje o urządzeniu

  Możemy gromadzić dane dotyczące urządzenia (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikalny identyfikator urządzenia, a także informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu). Identyfikator urządzenia i numer telefonu mogą zostać powiązane z kontem BrunoMeble.

 • Informacje w dziennikach

  Gdy użytkownik korzysta z usług lub wyświetla treści udostępnione przez BrunoMeble, możemy automatycznie zbierać określone informacje i zapisywać je w dziennikach serwerów. Wśród nich mogą być:

  • szczegóły dotyczące sposobu korzystania z usługi, np. wyszukiwane hasła
  • dane z dziennika połączeń telefonicznych, takie jak numer telefonu użytkownika, numer rozmówcy, numery docelowe przekazywania, daty i godziny rozmów, czasy trwania rozmów, ustawienia przesyłania wiadomości SMS oraz typy połączeń telefonicznych.
  • adres IP
  • dane o działaniu urządzenia, m.in. o awariach, aktywności systemu, ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL
  • pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować daną przeglądarkę lub konto BrunoMeble.

 

Informacje o lokalizacji

Jeśli użytkownik korzysta z usługi BrunoMeble, która uwzględnia jego lokalizację, możemy gromadzić i przetwarzać informacje na temat rzeczywistego miejsca pobytu użytkownika, takie jak sygnały GPS wysyłane przez jego komórkę. Możemy również stosować różne technologie, aby określić tę lokalizację, w tym dane z czujników urządzenia, np. dotyczące pobliskich punktów dostępu do sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowej.

Unikalne numery aplikacji

W określonych usługach występuje unikalny numer aplikacji. Ten numer wraz z informacjami na temat danej instalacji (takimi jak typ systemu operacyjnego i numer wersji aplikacji) może zostać wysłany do BrunoMeble, gdy usługa jest instalowana lub odinstalowywana bądź okresowo kontaktuje się z naszymi serwerami (np. w celu automatycznej aktualizacji).

Pamięć lokalna

Możemy zbierać informacje (m.in. dane osobowe) i przechowywać je lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z takich mechanizmów jak pamięć przeglądarki (w tym protokół HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji.

Pliki cookie i anonimowe identyfikatory

Gdy użytkownik korzysta z usługi BrunoMeble, stosujemy różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować np. przesłanie co najmniej jednego, lub więcej, pliku cookie lub anonimowego identyfikatora do jego urządzenia. Plików cookie i anonimowych identyfikatorów używamy także wówczas, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z usługami, które oferujemy naszym partnerom, takimi jak usługi reklamowe czy funkcje BrunoMeble działające w innych witrynach.

Sposoby wykorzystania zgromadzonych informacji

Dane zbierane za pośrednictwem wszystkich naszych usług służą do udostępniania, utrzymywania, ochrony i udoskonalania tych usług oraz tworzenia nowych, a także do ochrony firmy BrunoMeble i użytkowników jej produktów. Wykorzystujemy je również, aby zaoferować dostosowane treści – np. w postaci trafniejszych wyników wyszukiwania oraz reklam.

Imię i nazwisko podane przez użytkownika w profilu BrunoMeble może być stosowane we wszelkich usługach, które wymagają konta BrunoMeble. Ponadto może ono zastąpić poprzednie takie dane powiązane z kontem BrunoMeble, tak aby użytkownik był w jednakowy sposób reprezentowany we wszystkich naszych usługach. Osoby, które znają adres e-mail użytkownika lub inne identyfikujące go informacje, mogą zobaczyć publicznie dostępne dane z jego profilu BrunoMeble, takie jak imię i nazwisko oraz zdjęcie.

Jeśli użytkownik kontaktuje się z BrunoMeble możemy przechowywać związaną z tym korespondencję, aby ułatwić rozwiązywanie wszelkich problemów. Adres e-mail użytkownika możemy wykorzystywać do informowania go o naszych usługach, w tym o nadchodzących zmianach lub udoskonaleniach.

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii (takich jak tagi pikselowe) służą do zwiększania wygody użytkowników oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług. Na przykład dzięki zapisywaniu ustawień językowych usługi mogą być wyświetlane w języku preferowanym przez użytkownika. Podczas pokazywania dostosowanych reklam nie kojarzymy plików cookie ani anonimowych identyfikatorów z poufnymi kategoriami (takimi jak rasa, religia, orientacja seksualna lub zdrowie).

Dane osobowe z jednej usługi mogą być łączone z informacjami (w tym osobistymi) z pozostałych usług BrunoMeble – aby np. ułatwić udostępnianie materiałów znajomym. Nie łączymy danych z pliku cookie firmy DoubleClick z informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika, chyba że wyrazi on na to zgodę.

Przed wykorzystaniem informacji w celu innym niż wymienione w niniejszej Polityce prywatności prosimy użytkownika o pozwolenie.

BrunoMeble przetwarza dane osobowe na serwerach w wielu krajach na całym świecie. Może się to odbywać poza krajem zamieszkania użytkownika.

Transparentność i wybór

Ludzie mają różne obawy związane z ochroną prywatności. Naszym celem jest jednoznaczne określenie, jakie informacje gromadzimy, dzięki czemu użytkownik ma możliwość podejmowania istotnych decyzji co do sposobów ich wykorzystania. Użytkownik może na przykład:

  • Przeglądać i kontrolować określone typy informacji powiązanych z jego kontem BrunoMeble, korzystając z Panelu BrunoMeble.
  • Wyświetlać i edytować swoje ustawienia dotyczące reklam (m.in. wybierać interesujące go kategorie) za pomocą ustawień reklam. Można tu również zrezygnować z określonych usług reklamowych BrunoMeble.
  • Używać naszego edytora, aby sprawdzać i dostosowywać wygląd swojego profilu BrunoMeble prezentowany konkretnym osobom.
  • Decydować, komu chce udostępnić informacje

.

 • Przenosić dane z wielu usług BrunoMeble.
 • Inne dostępne możliwości to skonfigurowanie blokowania wszystkich plików cookie w przeglądarce, także tych związanych z usługami BrunoMeble, oraz otrzymywania powiadomień o tworzeniu takich plików przez nasze witryny. Należy jednak pamiętać, że po wyłączeniu obsługi plików cookie wiele naszych usług może nie działać poprawnie. Na przykład ustawienia językowe mogą nie zostać zapamiętane.

Informacje udostępniane przez użytkownika

Wiele usług BrunoMeble pozwala udostępniać informacje innym użytkownikom. Warto pamiętać, że publicznie udostępnione treści mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, takie jak BrunoMeble. Nasze usługi zawierają różne opcje udostępniania i usuwania materiałów użytkownika.

 

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Zależy nam, aby użytkownik korzystający z usług BrunoMeble miał dostęp do swoich danych osobowych. Jeśli są one niepoprawne, staramy się umożliwić ich szybką aktualizację lub usunięcie, chyba że musimy je zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim jego żądanie zostanie uwzględnione.

Możemy odmówić spełnienia żądań bezzasadnie wielokrotnie przesyłanych, wymagających nieproporcjonalnych nakładów prac technicznych (np. opracowania nowego systemu lub całkowitej zmiany dotychczasowej praktyki), stwarzających ryzyko naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania (m.in. dotyczących informacji znajdujących się w kopiach zapasowych na taśmach).

Jeśli jesteśmy w stanie zapewnić możliwość dostępu do danych i poprawienia ich, robimy to bezpłatnie z wyjątkiem przypadków, w których wymaga to nieproporcjonalnego nakładu pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby utrzymywać usługi w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem. Z tego względu, gdy użytkownik usunie dane z usług BrunoMeble, ich kopie nie zawsze są natychmiast usuwane z aktywnych serwerów oraz mogą nadal być przechowywane w systemach kopii zapasowych.

Informacje udostępniane przez BrunoMeble

Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy BrunoMeble, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Użytkownik wyraził zgodę

  Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza firmy BrunoMeble, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Udostępnienie jakichkolwiek poufnych danych osobowych wymaga uzyskania pozwolenia użytkownika.

 • Odbiorcą jest administrator domeny

  Jeśli kontem BrunoMeble użytkownika zarządza w jego imieniu administrator domeny (dotyczy to np. osób korzystających z usługi BrunoMeble), wówczas określony administrator domeny oraz przedstawiciele firmy świadczącej pomoc techniczną członkom organizacji użytkownika mają dostęp do informacji na jego koncie BrunoMeble (takich jak poczta e-mail i inne dane). Administrator domeny użytkownika może:

 • Wyświetlić statystyki dotyczące konta, w tym instalowanych przez użytkownika aplikacji.
 • Zmienić hasło do konta.
 • Zawiesić lub zablokować dostęp do konta.
 • Przejrzeć i zachować informacje znajdujące się na koncie.
 • Pobrać informacje z konta, aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej.
 • Ograniczyć możliwość usuwania lub edytowania danych bądź ustawień prywatności.
 • Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności konkretnego administratora domeny.

 

Dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny

Dane osobowe przekazujemy podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby BrunoMeble zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

Istnieją przyczyny prawne

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza firmy BrunoMeble, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest uzasadnione w związku z:

 • zapewnianiem zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;
 • egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usługi, w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • ochroną praw, własności lub bezpieczeństwa firmy BrunoMeble, użytkowników jej produktów oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
 • Zgromadzone informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby, możemy udostępniać publicznie oraz naszym partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i podmiotom obsługującym powiązane witryny. Możemy na przykład opublikować dane, aby pokazać ogólne trendy dotyczące korzystania z naszych usług.

 

W przypadku fuzji lub przejęcia firmy BrunoMeble bądź sprzedaży jej aktywów zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych oraz powiadomimy odpowiednich użytkowników, zanim ich dane osobowe zostaną przeniesione lub objęte inną polityką prywatności.

Bezpieczeństwo informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić firmę BrunoMeble i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu BrunoMeble. W szczególności:

 • W wielu naszych usługach stosujemy szyfrowanie SSL.
 • Oferujemy dwuetapową weryfikację zabezpieczającą dostęp do konta BrunoMeble oraz funkcję Bezpieczne przeglądanie w przeglądarce BrunoMeble Chrome.
 • Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
 • Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom BrunoMeble, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby BrunoMeble. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

 

Zastosowania

Polityka prywatności BrunoMeble ma zastosowanie do wszystkich usług oferowanych przez firmę BrunoMeble. i jej podmioty stowarzyszone, w tym usług dostępnych w innych witrynach (np. usług reklamowych). Nie obejmuje to tych usług, w stosunku do których obowiązuje odrębna polityka prywatności, nie objęta niniejszą polityką prywatności.

Polityka prywatności BrunoMeble nie ma zastosowania do usług oferowanych przez inne firmy lub osoby, w tym produktów i witryn wyświetlanych w wynikach wyszukiwania, witryn zawierających usługi BrunoMeble oraz innych witryn, do których prowadzą linki z naszych usług. Polityce prywatności nie podlegają metody obsługi informacji stosowane przez inne firmy i organizacje, które reklamują nasze usługi oraz które mogą stosować pliki cookie, tagi pikselowe oraz pozostałe technologie w celu wyświetlania i oferowania trafnych reklam.

Egzekwowanie

Regularnie sprawdzamy zgodność naszych procedur z Polityką prywatności. Przestrzegamy również kilku pakietów regulacji wewnętrznych. Po otrzymaniu formalnej skargi na piśmie kontaktujemy się z osobą, która ją złożyła. Współpracujemy z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie możemy rozstrzygnąć bezpośrednio z użytkownikami naszych produktów.

Zmiany

Polityka prywatności BrunoMeble może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Ocena produktu
4.5/5
Ocena obsługi
4.4/5
Ocena czasu realizacji
4.2/5

BMP sp. z o.o.
84-315 Maszewo Lęborskie, Drożdżowa 7

KRS 0000986543
NIP 8411733375
Regon 522818392

Centrala:
T: (+48) 797 349 135
E: zamowienia@brunomeble.pl

Copyright © 2022 Bruno Meble. All rights reserved.

Add to cart