Algemene voorwaarden

De volgende commerciële voorwaarden vormen een integraal en aanvullend onderdeel van de contracten die online of telefonisch worden afgesloten bij BRUNOMEBLE in Lębork (Polen).

Bruno Meble Polska maakt deel uit van:

Verkoopkantoor:

MK DESIGN MACIEJ KALICKI,

NIP: 841171 81 11

Regon: 363892655

ul. W. Witosa 50, 84-300 Lebork

Verzenden

• In de meeste gevallen neemt de rederij contact op met de koper om een leverdatum af te spreken. Bij aangemelde zendingen is de ontvanger verplicht op het afgesproken tijdstip ter plaatse te zijn. In geval van afwezigheid draagt de klant de kosten van herlevering of, afhankelijk van het land, ook het ophalen van de goederen na ontvangst van het retourverzoek.

 

• Als alternatief kan de geadresseerde de expediteur ook de meubelen bij een buurman laten bezorgen of buiten laten staan voordat hij naar binnen gaat zonder ondertekening van een ontvangstbewijs. Hiervoor is een schriftelijke toestemming nodig om de zending te verlaten. De klant kan ze vooraf per e-mail opsturen of telefonisch aangeven.

 

• Als de verpakking na ontvangst van de zending tekenen van beschadiging vertoont, moeten de ontvanger en de chauffeur alle items op mogelijke schade controleren. Als de chauffeur hier niet mee akkoord gaat, raden we je aan om het pakket te weigeren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

• Indien de ontvanger besluit de beschadigde zending in ontvangst te nemen, dient hij dit bij de leverancier te melden en de aard van de schade schriftelijk op de scanner te bevestigen (gelieve de schade nauwkeurig te omschrijven). Transportschade die bij ontvangst van de goederen niet door de vervoerder is vastgesteld, wordt niet vergoed. Eventuele aanspraken van de koper ter zake worden afgewezen.

 

• Alle fabricageschade dient binnen maximaal 48 uur na ontvangst van de goederen aan ons te worden gemeld.

Bestelling annuleren en retourneren

In overeenstemming met de consumentenwetgeving kan de koper de verkoopovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen zonder opgave van reden herroepen. Hiervoor moet de koper binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen bij de verkoper een verklaring van opzegging van de aankoop indienen en de gewenste aankomstdatum van de rederij voor het geretourneerde product. De verkoper zorgt ervoor dat de goederen worden opgehaald door de expediteur binnen 14 dagen vanaf het moment dat de goederen gereed zijn voor retourzending, tenzij de koper zelf voor het retourtransport zorgt. Retourzendingen dienen dan direct, d.w.z. uiterlijk binnen 14 dagen, naar het volgende adres te worden gestuurd:

BrunoMeble magazijn

Drożdżowa 7

84-312 Maszewo Lęborskie

Rembours wordt niet geaccepteerd.

De goederen dienen verpakt en transportklaar te zijn. Indien de originele verpakking niet beschikbaar is, dient de Klant te zorgen voor een geschikte alternatieve verpakking om ervoor te zorgen dat het product tijdens het transport voldoende beschermd is. Als het geretourneerde artikel na inspectie in een andere staat verkeert dan oorspronkelijk naar de ontvanger is verzonden, bijvoorbeeld in het geval van mechanische schade als gevolg van montage of demontage, behouden we ons het recht voor om de kosten van reserveonderdelen of het verlies van waarde veroorzaakt door deze schade.

Als de goederen niet in hun originele verpakking worden geretourneerd, moet de koper de zending fotograferen voordat deze wordt teruggestuurd en de foto’s naar de verkoper sturen.

De Koper wordt binnen 7 dagen terugbetaald met gebruikmaking van dezelfde betaalmethode die voor de aankoop is gebruikt, tenzij anders overeengekomen met de Koper, tenzij er verborgen extra kosten zijn voor de Verkoper.

Tabel met de kosten voor het retourneren van goederen op een speciale bestelling

24 uur na het plaatsen van de bestelling gratis.
Over 7 dagen 25% van het productbedrag.
50% van het productbedrag vóór verzending.

Gebruikersgarantie

Wij geven onze klanten 2 jaar garantie op onze producten. De garantieperiode gaat in op de dag van levering. In geval van ontdekking van defecten die tijdens de garantieperiode verborgen zijn, moeten deze onmiddellijk na ontdekking worden gemeld. De koper dient het defect binnen 48 uur na ontvangst van het pakket per e-mail of telefonisch te melden. Alle informatie over de schade met bewijs moet door de klant binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen worden ingevuld.

 

Claims uitgesloten van garantie.

 

Al onze producten zijn bedoeld voor niet-commercieel gebruik. Klachten over goederen die voor commerciële doeleinden worden gebruikt, kunnen door de fabrikant worden afgewezen als de gebreken zijn veroorzaakt door intensief gebruik.

Bovendien kunnen de kleuren die op de foto’s worden weergegeven enigszins afwijken van de werkelijke kleuren, afhankelijk van het apparaat waarop het product wordt weergegeven. We doen er alles aan om de producten op onze website zo realistisch mogelijk weer te geven. Ook kunnen de afmetingen van sommige producten enigszins afwijken van die op onze website. Het foutbereik is +/- 5 cm.

Schade als gevolg van slijtage, veroudering, het niet naleven van de bedienings- en montagehandleiding en ondeskundig gebruik van het product, evenals kleine beschadigingen, zijn uitgesloten van de garantie. Na het verstrijken van de garantieperiode kan de verkoper reserveonderdelen tegen een gereduceerde prijs aanbieden. Kleine schade is een defect dat niet zichtbaar is voor het blote oog en onder diffuus licht vanaf een afstand van 3 meter loodrecht op de schadeplek. Bij geringe schade zijn de vorderingen op de verkoper ongegrond.

De garantie vervalt ondanks herkenbare gebreken indien met de goederen is geknoeid of gewijzigd. Wat de garantie betreft, is het aan de verkoper om te beslissen of het beschadigde of defecte onderdeel gratis wordt vervangen of dat een gedeeltelijke terugbetaling / prijsvermindering wordt verleend.

 

De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten / handelingen van derden, evenals voor ongerechtvaardigde weigering om de goederen in ontvangst te nemen. In een dergelijke situatie zijn de kosten die verband houden met het retourneren en opnieuw leveren van de goederen voor rekening van de Koper.

 

Eventuele aanvullende logistieke diensten, afgezien van betaling (bijv. Inbrengen van meubels), worden niet terugbetaald. In het geval van technische artikelen of ingebouwde apparaten, moet de koper op eigen kosten het defecte onderdeel zelf identificeren of een gekwalificeerde servicetechnicus vragen om het te verwijderen en naar de verkoper te sturen.

Garantiedisclaimer

De informatie die op de website wordt gepubliceerd, wordt door Bruno Meble uitsluitend voor persoonlijk gebruik en informatieve doeleinden verstrekt; ze kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast. Bruno Meble geeft geen garantie (noch expliciet noch impliciet) met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op de BrunoMeble.pl-website wordt gepubliceerd, zelfs als alles in het werk is gesteld om deze te verzamelen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Verder wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige of afwijkende / onjuiste montage-instructies.

Betalingsvoorwaarden Overboekingen 24

Handelaar – wanneer de Regelgeving verwijst naar de Handelaar, wordt hiermee de Verkoper en de Betalingsontvanger bedoeld; telkens wanneer de voorschriften verwijzen naar de verkoper of de betalingsontvanger, wordt hierin de handelaar verstaan.
Gebruiker – een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, waarvan de wet rechtsbevoegdheid verleent, die betaalt voor goederen of diensten die door de Handelaar worden aangeboden
Przelewy24 Service / Service – een internetdienst die bemiddelt bij de overdracht van betalingen tussen de betaler en de handelaar.

Betalingen op Przelewy24 kunnen de volgende statussen aannemen:
In afwachting – betaling in afwachting van betaling,
Geverifieerd – betaalde betaling, onder voorbehoud van aanvullende verificatie om veiligheidsredenen,
Te gebruiken / vooruitbetaling – betaling is betaald en wacht op de bevestiging die naar de verkoper is verzonden,
Voltooid – Betaling betaald en bevestiging verzonden naar de verkoper,
Onjuist – De betaling is beëindigd met een fout die is geretourneerd door de intermediaire instelling of zonder de juiste betaling.
Geretourneerd – geretourneerd naar de klant vanaf het websiteaccount
Transactiepaneel – Een paneel dat beschikbaar is voor de betaler om de betalingsmethode te selecteren en door te verwijzen naar de intermediaire instelling.
Bemiddelende instantie – een aanbieder van betalingsdiensten of een andere entiteit via welke de betaler geld overmaakt naar PayPro SA (PayPro) voor betalingsdoeleinden aan de handelaar, in het bijzonder een betalingsagent, bank, autorisatie- en vereffeningscentrum, postexploitant, betaaldienstkantoor.
Werkdag – (Werkdag van de leverancier van de ontvanger) – een dag tijdens de werkuren van DialCom24, PayPro, behalve op zaterdagen, zondagen, feestdagen en niet-werkdagen, waarop de DialCom24-eenheid operationele activiteiten uitvoert.

§ 1. Algemene bepalingen
1. Przelewy24 wordt gebruikt door PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – is opgenomen in de nationale betalingsinstelling in het register van nationale betalingsinstellingen dat wordt bijgehouden door de Poolse autoriteit voor financieel toezicht onder het nummer van de entiteit in UKNF IP24 / 2014
2. Przelewy24 biedt klanten verschillende methoden om betalingen te doen, accepteert klantbetalingen, bevestigt de verkoper dat betalingen zijn gedaan en maakt deze betalingen over naar de rekening van de verkoper.
3. Elke betaling die in Przelewy24 wordt gestart, krijgt een uniek betalingsnummer en een wachtwoord toegewezen door de website. De klant dient dit nummer en wachtwoord te bewaren voor het controleren van de status van deze betaling, vooruitbetaling als gevolg van deze betaling en betalingsklachten.
4. Elke betaling die op een van de bankrekeningen van PayPro of diens betalingsagent wordt gedaan, is uitsluitend bestemd voor de uitvoering van de betaling, waarvan het nummer is ingevoerd als de titel van de betaling. Als er een onjuist DialCom24-betalingsnummer is opgegeven in de titel van de overdracht, is PayPro niet aansprakelijk voor het doel waarvoor het geld zal worden besteed.
5. De Klant krijgt de tijd aangegeven in het transactiepaneel om de betaling op de website uit te voeren. Gedurende deze periode wacht de Website op bevestiging van betaling. Na ontvangst van de bevestiging informeert de Website de Klant en het systeem van de Acceptant over de correcte uitvoering van de betaling.
6. Bevestiging van betaling op de Przelewy24-website wordt geleverd door tussenliggende instanties:
a) voor betalingen met betaalkaarten of een elektronische portemonnee – servers van betalingsoperatoren die samenwerken met Przelewy24
b) voor betalingen via overschrijving – automatiseringsprogramma’s voor bankoverschrijvingen of de eigen programma’s voor het beheer van de geschiedenis van de bankrekening van de website.
7. De Website biedt geen garantie voor de uitvoering van Betalingen in realtime in het geval van een systeemstoring van de Bemiddelende Instelling, technische onderbrekingen vanwege de Bemiddelende instantie, pogingen om Betalingen uit te voeren buiten de uren van het plaatsen van interne overschrijvingen bank of wijzigingen aangebracht door de intermediaire instelling die de werking van de website beïnvloeden. Vorderingen die voortvloeien uit de bovenstaande omstandigheden zijn verschuldigd aan de betaler tegen de tusseninstantie, in overeenstemming met het contract dat de betaler met de tusseninstantie heeft gesloten en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
8. De Website garandeert niet de uitvoering van Betalingen in realtime in geval van niet-naleving van de instructies die worden weergegeven in het transactiepanel en op de websites van Intermediaire Instellingen tijdens de uitvoering van de Betaling.
9. Przelewy24 verstrekt geen identificatiegegevens (persoonlijk, adres, bedrijf) van klanten die op de site zijn verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt in het geval van een terugbetaling of klacht en alleen voor de uitvoering van deze operaties.
10. De tussenkomst van Przelewy24 bij de overmaking van Betalingen van Betalers via de accounts van de Website geeft de Betalers geen toestemming om rente te eisen op betalingen die tijdelijk op de accounts van de Website zijn geplaatst.
11. Zie klant

Ocena produktu
4.5/5
Ocena obsługi
4.4/5
Ocena czasu realizacji
4.2/5

BMP sp. z o.o.
84-315 Maszewo Lęborskie, Drożdżowa 7

KRS 0000986543
NIP 8411733375
Regon 522818392

Centrala:
T: (+48) 797 349 135
E: zamowienia@brunomeble.pl

Copyright © 2022 Bruno Meble. All rights reserved.

Add to cart